Zajednica športskih udruga Grada Donjeg Miholjca

Godina: 2015.

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2015. GODINU

BAGATELNA NABAVA I.1. Usluge Red. broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost Planirana sredstva Pozicija u Financijskom planu Vrsta postupka 1. Telefonske i internet usluge 6.500,00 6.500,00 II.2. Rashodi ZŠU Bagatelna nabava 2. Bankarske usluge i platni promet 3.000,00 3.000,00 II.2. Rashodi

Saznaj više