Digitalizacija rada sportskih klubova – SOM Sport

U organizaciji ZŠU-a grada Donjeg Miholjca, Grgur Jović, predstavnik tvrtke Fortis Labor iz Zagreba je 5. travnja u holu OŠ „August Harambašić“ Donji Miholjac održao edukaciju i predstavio aplikaciju SOM Sport koja omogućuje brže, jednostavnije i transparentnije pravdanje javnog novca u sportu.

Zahvaljujući sportskoj aplikaciji SOM Sport tvrtke Fortis Labor koju je Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca uvela za sve klubove koji su povukli novac putem Javnog poziva moguće je vidjeti i koliko izdvajamo za pojedini sport i koliko je koji klub dobio sredstava, kao i za koju namjenu su se sredstva utrošila.

Ukratko, primjenom aplikacije SOM Sport i ZŠU-a i klubovi u svakom trenutku mogu vidjeti koliko im je novaca za određenu godinu dodijeljeno, koliko je do određenog trenutka utrošeno i je li i kako potrošnja bila opravdana. U svakom trenutku dostupne su im informacije o potrošnji.

SOM osim o trošenju novca, udrugama daje uvid i u točan broj sportaša, njihovu dob, planove udruga, daje mogućnost izdavanja digitalnih računa i njihovo online plaćanje te jednostavniju, digitalnu komunikaciju. 

ZŠU-a vidi samo one podatke koji se tiču izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Za aplikaciju SOM, licencu, Zajednica je za godinu dana izdvojila 2081,25 eura. Sportskim udrugama aplikacija je besplatna.

         Digitalizacija, transparentnost i odgovornost.

Povezane objave