Javni poziv – organizacija malonogometnih turnira u Donjem Miholjcu

Na temelju članka 58. Statuta Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca 22. studenoga 2023. godine

objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju 32. božićnog malonogometnog turnira za seniore „Jozo Tibinac 2023.“ i Dječjeg malonogometnog turnira „Zimko 2024.“ u Donjem Miholjcu

Svrha i predmet javnog poziva

I.

Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju malonogometnih turnira u Donjem Miholjcu;

  1. 32. božićnog malonogometnog turnira za seniore „Jozo Tibinac 2023.“ u Donjem Miholjcu,
  2. Dječjeg malonogometnog turnira „Zimko 2024.“ u Donjem Miholjcu.

II.

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi i priložiti prijedlog organizacije navedenih turnira te osigurati sve tehničke preduvjete za provedbu istih. 

Uvjeti podnošenja ponude

III.

Ponuditelj može biti sportska udruga registrirana za obavljanje sportskih djelatnosti kojima je cilj okupljanje građana, mladeži i ostalih radi bavljenja sportom i sudjelovanja u sportskim natjecanjima.

Ponuda mora sadržavati:

1. Presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar,

2. Pisani dokaz o odgovarajućim organizacijskim kapacitetima i ljudskim resursima za organizaciju i provedbu turnira,

3. Dokaz o lokaciji i terminu mogućnosti organizacije navedenih malonogometnih turnira,

4. Okvirni pisani prijedlog programa turnira,

5. Izjava o dosadašnjem iskustvu u organizacijama malonogometnih turnira,

IV.

Prijave se podnose u pisanom obliku, a dostavljaju se poštom ili osobno u zatvorenoj

omotnici s naznakom “PONUDA ZA ORGANIZACIJU MALONOGOMETNIH TURNIRA” na adresu:

Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca

Prilaz stadionu 2, 31 540 Donji Miholjac

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web

stranici Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca, odnosno od 22.11. do 30.11. 2023. godine.

Nepotpune i nepravovremene pristigle prijave neće se razmatrati.

Razmatranje i odabir ponuditelja

V.

Prijave će razmotriti i ocijeniti Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca te donijeti Odluku o odabiru.

Kriteriji za odabir najpogodnije prijave su:

– Organizacijski kapaciteti i ljudski resursi za provedbu turnira

– Kvaliteta predložene organizacije turnira,

– Iskustvo u organizacijama malonogometnih turnira.

VI.

Odluka Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca o odabiru je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 Donji Miholjac, 22. studenoga 2023.

Povezane objave