Zajednica športskih udruga Grada Donjeg Miholjca

Općenito

Zajednica športskih udruga grada D. Miholjca registrirana je i djeluje na osnovu Zakona o športu i Zakona o udrugama RH te ima status pravne osobe. Zajednica djeluje na području grada i prigradskih naselja, a članice zajednice su sve športske udruge s područja Grada Donjeg Miholjca, a putem Nogometnog središta članice su i nogometne športske udruge četiri saveza Osječko – baranjske županije, a time i članica Hrvatskog olimpijskog odbora.

Cilj i osnovne djelatnosti Zajednice jesu sudjelovanje u športskim natjecanjima, izrada višegodišnjih i godišnjih programa školovanja i stručnog osposobljavanja kadrova u športu, športska rekreacija, športska obuka, te upravljanje športskim objektima.

Na području djelovanja Zajednice djeluju športske udruge u 14 grana športa i to: Nogomet, nogo-tenis, rukomet, odbojka, košarka, kuglanje, tenis, stolni tenis, šah, hrvanje, športski ribolov, brasilian jiu jitsu, taekwodoe, extremni sportovi. Športske udruge ostvaruju sredstva iz proračuna grada D. Miholjca putem ove zajednice i vlastitom djelatnošću (turniri, zabave, reklame, sponzorstvo, donatorstvo …)

Kod nas djeluju športske organizacije i klubovi sa preko 1100 registriranih športaša koji se aktivno bave športom, osobita pažnja i skrb posvećuje se športu djece i mladeži, a mora se istaknuti da je tijekom Domovinskog rata većina športaša stala u obranu domovine. Imamo klubove koji se natječu od 2. Državne lige do Općinskih liga, dobro organiziranu mrežu športskih objekata poglavito u Donjem Miholjcu.

Osim bazena imamo sve športske objekte locirane u jednom kompleksu unutar 200 – 300m i na i na izvanrednom položaju (športska dvorana, stadion, rukometna igrališta, tenis igrališta, kuglana, boćalište). Svi objekti su u vlasništvu grada (osim športske dvorane), a dani na korištenje i upravljanje športskim udrugama.

Ured Zajednice športskih udruga nalazi se u športskoj dvorani grada Donjeg Miholjca a radno vrijeme je od 8:00 do 14:00 sati.