Izvješće o radu ZŠU-a i ostvarenju sporta 2018.

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA I STANJU SPORTA NA 

PODRUČJU ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA 

GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2018. GODINI

SADRŽAJ RADA:

1.UVOD

2. RAD ŠPORTSKE ZAJEDNICE 

3. SKUPŠTINA I IZVRŠNI ODBOR

4.ZAKONSKE ODREDBE  

5. FINANCIRANJE SPORTA                        

6. SURADNJA I INFORMIRANJE

7. SPORTSKI OBJEKTI

8. SPORT DJECE I MLADEŽI

9. SPORTSKA REKREACIJA

10. IZVJEŠTAJ ŠPORTSKIH KLUBOVA – OSTVARENJA I RAD   

11. ZAKLJUČAK

IZVJEŠĆE

o ostvarenju sporta na području Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca u 2018. godini

1. UVOD

     Preduvjet za funkcioniranje sporta je kvalitetan Zakon o sportu s jasnim načinima funkcioniranja, izrada sveobuhvatne Strategije hrvatskog sporta, te primjena svih donesenih akata, koji se tiču sportske djelatnosti. U ovom trenutku na snazi su prezahtjevni administrativni zakoni i akti, koji klubove stavljaju u nezavidan položaj tražeći od njih, uglavnom volonterskih djelatnika stručnost u pravno-knjigovodstveno-računovodstvenim sferama što u konačnici dovodi do nezadovoljstva, nerazumijevanja i odustajanja od sportskog sustava.

     Sport treba biti nešto pozitivno u životu, te on bi morao povezivati i oplemenjivati ljude, stvarati prijateljstva za cijeli život, unaprjeđivati zdravlje i kvalitetu života, pripremiti djecu za životna iskušenja, formirati razne navike, učiti ih razumijevanju, poštivati pravila, itd.

     Na području Zajednice djeluju udruge u 15 grana sporta; nogomet, rukomet, odbojka, košarka, kuglanje, tenis, šah, hrvanje, sportski ribolov, nogotenis. taekwondo, brazilski jiu jitsu i judo, stolni tenis, biciklizam. Područje Donjeg Miholjca je područje raznolikog sporta, a obuhvaća sport djece i mladeži, rekreacijski sport, kadetski, juniorski, seniorski, ženski, muški, olimpijski, neolimpijski, ekipni i mješoviti sport.

     Po prvi put u povijesti hrvatskog sporta, sport je dobio odvojeno i samostalno državno tijelo za sport pod nazivom „Središnji ured za šport“ na čelu s Janicom Kostelić. Potpuno ustrojstvo i funkcioniranje Ureda očekuje se tijekom 2019.godine.

2.  RAD ŠPORTSKE ZAJEDNICE

 • 26.siječnja 2018.g. – ZŠU-a sudjelovala u prijedlogu i nominaciji za Najuspješnijeg Sportaša Osječko-baranjske županije za 2017.g.

predloženi od strane ZŠU-a grada Donjeg Miholjca su: Mirta Štiks(članica hrvačkog kluba „Fami“ Donji Miholjac) za perspektivnu sportašicu OBŽ-a, Tenis klub „Donji Miholjac“ za najuspješniji kolektiv, te Vjekoslava Đebića za nagardu Sokol(sportski djelatnik i dostignuća u sportu)

 • 27.veljače 2018.g.- organizacija svečanog proglašenja „Sportaš 2017.g.“

Sportašica grada: Mirta Štiks – hrvanje

Sportaš grada: Fran Šoš – šah

Perspektivi sportaši: Luka Kezerle(rukomet), Fran Međurečan(tenis), Laura Bogatić(hrvanje), Jona Ježić(nogomet), Mia Sudarić(ribolov), Krunoslav Adamović(košarka), Hana Čmelak(stolni tenis), Denisa Čočaj(odbojka), Klara Milić(nogomet)

Višegodišnji rezultati i doprinos u sportu: Heike Roklicer(šah), Roman Pfeifer(nogomet), Sanja Macanić(ribolov-petoboj i casting), hrvački klub „FAMI“

Djelatnik: Goran Babić(nogomet)

Klub: Teniski klub „Donji Miholjac“

Za razvoj i promociju sporta: gđa.Ana Kovačević

 • 26. travnja 2018.g. – „ERSTE PLAVA LIGA“-Brže, više, jače Osijek– odlazak voditeljice Tatjane Kolarić, prof.tzk-a s učenicima OŠ „August Harambašić“, OŠ Ante Starčevića Viljevo i OŠ Hrvatski sokol P.Podgajci na atletsko natjecanje OBŽ i šire u sklopu škola i Zajednica OBŽ-a
 • 30.svibnja 2018.g. – organizacija i obilježavanje Svjetskog dana sporta-u suradnji s rekreacijskim aktivnostima (zumba, yoga, aerobik, taeboo…)
 • 9. rujna 2018.g.- obilježen Hrvatski olimpijski dan – na prostorima OŠ „AugustHarambašić“ Donji Miholjac, sudjelovali klubovi: tenis, stolni tenis, taekwondo, nogomet, šah, jiu-jitsu, hrvanje, odbojka, rukometkošarka, te rekreacijske skupine: Zumba, aerobik, yoga
 • također su se i održali i  Dani igara u suradnji DND-a Donji Miholjac s djecom mlađih dobnih skupina uz igre: potezanje konopa…) uz oblačenje bijelih majica kao simbola HOD-a
 • 16.rujna 2018.g. – obilježili smo Rolijadu- za djecu od 6.g.-romobili, pa od 1.do 8. razreda(po skupinama)-role, prelazak zadanog poligona
 • 22.rujna 2018.g.- održavanje atletske utrke „Trčanjem do zdravlja“, ulicama grada Donjeg Miholjca-za djecu najmlađe dobi, vrtićke dobi, školske dobi-osnovne i srednje škole, te građanstvo
 • tijekom godine prikupljali razne informacije o programima sportskih klubova na području grada Donjeg Miholjca za izradu priloga OBŽ-a, Glas Slavonije..
 • realiziran Program Zdravstvene zaštite sportaša
 • realizirali Program za sufinanciranje Božićno-novogodišnjeg malonogometnog turnira od strane OBŽ 
 • tijekom godine -– suradnja i prijedlog programa Hrvatskom olimpijskom odboru za mogućnost razvoja sportsko-rekreacijskih sadržaja u Donjem Miholjcu pod Projektom Sportska destinacija Hrvatska
 • tijekom godine izvrsna suradnja i komunikacija sa Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije
 • 15.prosinca 2018.g. do 15.siječnja 2019.g.- aktivni angažman u organizaciji manifestacije Klizalište u Donjem Miholjcu(s Gradom i Turističkom Zajednicom Donji Miholjac)

3. SKUPŠINA I IZVRŠNI ODBOR

 • 17.svibnja 2018.g. – Izvještajno-izborna skupština, u prostoru OŠ „August Harambašić“ Donji Miholjac
 • 27.prosinca 2018.g.- Redovna skupština, Maloj gradskoj vijećnici dvorca Mailath
 • 15. siječnja 2018.g.- Izvršni odbor
 • 12.veljače 2018.g.- Izvršni odbor, donošenje datuma o svečanosti proglašenja Sportaš
 • 6.ožujka 2018.g.- Izvršni odbor-donošenje odluke o Ravnomjernom razvoju-1.kvartal
 • 30.travanj 2018.g.- Izvršni odbor
 • 11.svibanj 2018.g.- Izvršni odbor(prijedlog o preuzimanju vođenja dokumentacije, prijedlozi predsjednice Skupštini)
 • 17.svibanj 2018.g.- Izvršni odbor- odluka o vođenju knjigovodstva, te poslovne dokumentacije
 • 12. studeni 2018.g.- Izvršni odbor- odluka na osnovu zamolbe NK Jedinstva o dodjeli 

                                 organizacije bož.-novog. turnira Jozo Tibinac i malonogometnog      

                                             dječjeg turnira Zimko

 • 14.prosinca 2018.g. – Izvršni odbor- odluka o najuspješnijih sportaša OBŽ-a 

4. ZAKONSKE ODREDBE

     Člankom 76. Zakona o sportu je propisano da Grad za svoje područje iz proračuna osigurava sredstva i donosi Program javnih potreba u  svim djelatnostima pa tako i u sportu.Sport na razini Republike Hrvatske djeluje temeljem Zakona o udrugama i Zakona o sportu („Narodne novine“ 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) te drugim zakonima koji se tiču sportske djelatnosti i neposredno utječu na provedbu sporta. Po završetku godine Zajednica je obvezna podnijeti Gradskome vijeću Izvješće o ostvarenju programa i Izvješće o izvršenju programa i Financijskog plana Zajednice.

    Sportska djelatnost definirana je Zakonom kao posebna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te je od izuzetnog značaja za očuvanje i poboljšanje zdravlja i psihofizičkih sposobnosti njenih građana. Hrvatska privreda i loša porezna politika, kada je sportska djelatnost u pitanju, nužno naslanjaju sport na lokalna proračunska sredstva te je evidentno da se čak 70% – 80% cjelokupnog sportskog procesa odvija na lokalnoj razini.

5. FINANCIRANJE SPORTA

     Nedefinirana politika financiranja sporta, mada je ona propisana Zakonom o sportu, člankom 76, koji definiraju javne potrebe. Zakonom nije definirano stimulativno ulaganje u sport iz gospodarstva.

     Zbog trenutnog stanja u Republici Hrvatskoj, prvenstveno u gospodarstvu, te nestimulativnog poreznog sustava u smislu ulaganja u sport, ali i mali broj gospodarstvenika koji mogu financirati sport, doveli su do toga da je sportu je jednino siguran oblik financiranja, odnosno sufinanciranja izdvajanje iz Proračuna grada Donjeg Miholjca i iz Proračuna Županije sredstva namijenjena za sport temeljem programa Ravnomjernog razvoja sporta u iznosu od 50.000,00 kn za područje grada Donjeg Miholjca. 

Putem ove Zajednice prikupljeni su podaci o udrugama te objelodanjeni u prijedlog programa, Prijedlog programa prihvaćen je na Skupštini ZŠU-a grada D, Miholjca, a na Gradskom vijeću utvrđena je količina sredstava koja se iz proračuna izdvajaju za sport. Na gotovo svim sportskim razinama održane su redovne izvještajne i izborne skupštine, izabrana nova sportska tijela, ustrojene su komisije i povjerenstva.

Prošlu 2018. godinu u nemogućnosti nalaženja drugih izvora sredstava, klubovi su se uglavnom oslanjali na Proračunska sredstva, a sportske udruge su se stoga racionalno i štedljivo ponašale.

Ostvarenje proračuna grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu

BR NAZIV ČLANICA ODOBRENO I OSTVARENO U 2018.
1. NK „Jedinstvo“ 130.000,00 kn
2. RK „Mladost“   25.000,00 kn
3. HOK D. Miholjac   20.000,00 kn
4. Šahovski klub   18.000,00 kn
5. Košarkaški klub „D.Miholjac“     9.000,00 kn
6. Hrvački klub FAMI   12.000,00 kn
7. Taekwondo klub   10.000,00 kn
8. NK „Sveti Đurađ“   15.000,00 kn
9. NK „Bratstvo Radikovci“   23.000,00 kn
10. NK „Sokol Rakitovica“   23.000,00 kn
11. NK „Mladost Golinci“   10.000,00 kn
12. NK „Slavonija P. Podgajci“                 0 kn
13. Nogoteniski klub     5.000,00 kn
14. Kuglački klub   19.000,00 kn
15. Teniski klub   53.000,00 kn
16. ZŠU 120.000,00 kn
17. Materijalni trošak ZŠU-a   11.000,00 kn
18. ZŠRU (4 udruge)   27.000,00 kn
19. Školski Športski klub     6.000,00 kn
20. Jiu-jitsu klub bjj D. Miholjac  10.000,00 kn
21. Nogometno središte  10.000,00 kn
22. Stolnoteniski klub  10.000,00 kn
23. Naknada za korištenje NŠD-e  30.000,00 kn
24. MCK „Kuna“                0 kn
25. BK „Maraton-team“    9.000,00 kn
26. Junior team D. Miholjac                0 kn
UKUPNO 605.000,00 kn

Prošlu 2018. godinu prema Programu i Financijskom planu, ostvareno je 100 % sredstava za sportske udruge, što je znak vrlo dobre suradnje ZŠU-a i službi grada.

     Financijska sredstva temeljem programa Ravnomjernog razvoja sporta na području Županije za područje grada Donji Miholjac, odlukom Izvršnog odbora ZŠU-a klubovi su utrošili za poboljšanje stanja i ostvarenje svojih sportskih ciljeva.

Programom sufinanciranja, poticanja i promicanja sporta OBŽ-a, grada D. Miholjca i OŠ A. Harambašić. U 2018. god. uvelike smo poboljšali uvjete za rad u stolnoteniskom klubu kupovinom četiri stola za potrebe stolnoteniskog kluba. Zajednica športskih udruga grada D. Miholjca kao predlagač, a RK „Mladost“ kao korisnik provedbom programa „Od sportske škole do Olimpijskih igara“ odlukom Vijeća HOO-a odobreno je =24.997,50 kn, financijskih sredstava koje je iskorišteno za kupovinu sportske opreme, odjeće i rekvizita.

     Svi korisnici namjenski utrošenih sredstava podnijeli su izvješće na propisanim obrascima s razrađenim financijskim planom i rashodom potkrijepljeni kopijama računa ili izvodima za odobrenu namjenu, s priloženom bjanko zadužnicom koja se nakon utroška sredstava vraća korisniku.

6. SURADNJA I INFORMIRANJE

Športska djelatnost, kao i druge djelatnosti ovisne su o kvalitetnoj suradnji.

     Dobra je suradnja s Radio-postajom Donji Miholjac, te suradnja sa Slavonskom televizijom, koji su popratili najvažnija događanja u organizaciji Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca.

Još uvijek je slabija suradnja s tiskovnim medijima zbog nedostatka novinarskog kadra. Dobra suradnja postoji s članovima „Društvo naša djeca“  i Dječjim vrtićem „Pinokio“.

Naročito dobra suradnja ostvarena je s OŠ“August Harambašić“ Donji Miholjac(ravnateljem škole Vedranom Aladićem), SŠ Donji Miholjac( ravnateljem škole Nenadom Perićem)  i Gradskom upravom  (gradonačelnikom i dogradonačelnikom uz puno razumijevanja i uvažavanja).

  7. SPORTSKI OBJEKTI

     Svi sportski objekti su u vlasništvu grada, a dani su na korištenje/upravljanje sportskim udrugama, osim nastavno-sportske dvorane, koja je u vlasništvu Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac. Moramo zahvaliti Osnovnoj školi „August Harambašić“ što je i ove godine omogućila klubovima korištenje nastavno-sportske dvorane.

Na izletištu Stara Drava postavljena je atraktivna XC mtb staza u dužini od 4 km, koja se proteže kroz šumovite i zavojite puteljke uz rijeku Dravu, što čini posebnu draž vožnje na biciklu. Druga biciklistička destinacija je Pump-track staza, koja se nalazi u vrlo atraktivnom Perivoju grofa Mailatha, a uz samu stazu postavljen je Fitness na otvorenom na kojem se svakodnevno okuplja veliki broj rekreativaca. Svaka pohvala upravi Teniskog kluba Donji Miholjac, koja je uredila i na visokoj razini održava sve teniske terene, s obnovljenim svlačionicama. Također moramo pohvaliti gospodarenje i održavanje na kuglani, kao i upravi NK „Jedinstvo“ na održavanju oba nogometna igrališta, kao i nogometnim klubovima u našim selima.

8. SPORT DJECE I MLADEŽI

     Moramo istaknuti rad nogometne škole NK „JEDINSTVO“, školu tenisa, školu odbojke za djevojčice, školu košarke i rukometa, a naročito ističemo uspješan rad i natjecateljske rezultate s mladima u stolnoteniskom, šahovskom klubu i sportskim ribolovnim udrugama SV. ĐURĐA i ŠARANA. Posebno moramo istaknuti uspješan rad i natjecateljske rezultate s mladima u hrvačkom klubu, biciklističkom klubu, taekwondo klubu, JU-JITSU Klubu BJJ D.Miholjac, kao i nogometnim klubovima u našim selima.

Ekipe školskih klubova svake godine održe regionalno (D. Miholjac, P. Podgajci, Magadenovac, Viljevo) županijsko, i  završno (državno) prvenstvo školskih društava (klubova).

Na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora, svake godine organizator Olimpijskog festivala dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije je sportska zajednica Osječko-baranjske županije, a na FDV svake godine godine sudjeluju i djeca Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac, koja se natječu u bacanju loptice, nogometu, štafeti, skoku u dalj iz mjesta i trčanju.

9. SPORTSKA REKREACIJA

Sportsko-rekreacijske aktivnosti na području grada Donjeg Miholjca i prigradskih naselja.

Na području grada Donjeg Miholjca djeluje velik broj rekreativnih grupa u različitim aktivnostima i različitim dobnim skupinama. Negdje oko 300 građana. Oni nisu organizirani niti sustavno uključeni u rad lokalne zajednice, pa tako ostaju bez brige i potpore, te su tako prepušteni samima sebi u provođenju aktivnosti kojom žele zadovoljiti svoje potrebe za tjelesnim vježbanjem. Provode se sljedeće aktivnosti:

Yoga, BJJ i boks, ritmička gimnastika, Yoga srca, Zumba, Gong-zvučna kupka,  stolni-tenis, korektivna vježbe gimnastike za umirovljenice, tenis, košarka i nogomet. Sindikat umirovljenika organizira nordijsko hodanje i pikado.

10. IZVJEŠTAJ KLUBOVA – ŠPORTSKA OSTVARENJA I RAD 

* NK „JEDINSTVO“ DONJI MIHOLJAC

     Pored seniora u natjecanju NK „ Jedinstvo“ D.Miholjac ima još 6 ekipa mlađih dobnih kategorija i to traži puno dodatnih troškova i obveza jer se natjecanje odvija na razini Osječko-baranjske županije, druga kvalitetna liga i prva kvalitetna liga. Pored  juniora i kadeta, tu su još i pioniri mlađi i stariji, početnici, pretpočetnici, i limači koji se ne natječu. U radu Škole nogometa uključena su još 2 trenera pod vodstvom Silvija Ježića. NK „ Jedinstvo“ ove godine je po drugi puta organiziralo turnira za djecu Mailath Cup 2018 U9, na kojem su sudjelovale ekipe iz cijele Hrvatske poput Dinama, Lokomotive, Cibalie, Osijeka,.., te ekipe iz BiH. Mlađe selekcije kluba svake godine igraju razne turnire po cijeloj Hrvatskoj. Seniorska ekipa NK „Jedinstvo“  D. Miholjac natječe se u 1. ŽNL Osječko-baranjske županije, te na kraju jesenskog dijela zauzima 13. mjesto. Stanje u klubu se je konsolidiralo, te očekujemo bolja rezultatska ostvarenja.

* NK BRATSTVO RADIKOVCI

U sezoni 2018./2019. klub je u svojim redovima imao 2 selekcije, početnike i seniore, 58 registriranih igrača. Ekipa početnika se natječe u ligi mladeži NS Našice, a seniorska liga se natječe u 2. ŽNL Valpovo D. Miholjac.

Također se natječemo i u kupu NS Donji Miholjac, u finalnoj utakmici kupa pobjeđujemo i osvajamo kup NS Donji Miholjac, te dobivamo priliku igrati 1. kolo županijskog kupa sa tada četvrtoligašem Vihor Jelisavac.

Ekipa početnika u sezoni 2017./18. zauzela je 10. mjesto, seniorska ekipa 12. mjesto u 2. ŽNL.

Izvršni odbor s članovima kluba proveo je jako puno radnih akcija na uređenju igrališta postavljanju velikih mreža iza golova.

Svlačionice su ponovno uređene nova fasada, izmjena stolarije i uređenje ostalih prostorija na igralištu Gaj.

Početkom 7 mjeseca izvršni odbor NK „Bratstvo“ Radikovci u dogovoru sa igračima vraća Radikovčane koji su igrali u drugim sredinama, a koji su potekli u našem klubu.

U prvenstvu sezone 2018./19. klub kreće sa 2 selekcije: ekipa početnika djece 20018. godište i mlađi se natječe u ligi mladeži NS Našice, a seniorska ekipa se natječe u 2. ŽNL.

5.8.2018. god. održan je memorijalni turnir Alen Šmaguc-Crni na kojem su sudjelovale 4 ekipe s područja ŽNL Valpovo D. Miholjac i NS Našice.

Klub najveću pažnju pruža radu s mlađim kategorijama sa nabavom sportske opreme i pomagala sa kojima djeca marljivo rade i napreduju u sportskom duhu, a to je i pokazatelj jer ekipa početnika djece 2008. godište i mlađi u sezoni 2018./19. zauzima 4. mjesto što pokazuje jako velik napredak u samo jednu godinu rada s djecom.

Seniorska ekipa sa svojim trudom, radom i zalaganjem donijela je puno radosti mještanima svojim igrama u utakmicama sa puno postignutih golova što nas drži na 1. mjestu 2. ŽNL Valpovo D. Miholjac na kraju jesenskog dijela prvenstva i nadi za osvajanje lige u kojoj se natječemo, kao i kupa NS Donji Miholjac, gdje smo prošli 1. kolo kupa i očekujemo nastavak kako bi pokušali obraniti prošlogodišnji naslov kupa NS Donji Miholjac.

* NK „SVETI ĐURAĐ“ SVETI ĐURAĐ

  Nogometni klub Sveti Đurađ je tokom 2018.godine imao u natjecanju dvije selekcije (seniori i stariji pioniri).

Seniori se natječu i Ligi središta NS Donji Miholjac, a momčad starijih pionira u Ligi mladeži NS Donji Miholjac.

Sve aktivnosti klub provodi u Podgajcima Podravskim ,jer je nova svlačionica u Svetom Đurđu u prvoj fazi izgradnje (popunjeni temelji).

Unatoč vrlo teškoj situaciji u kojoj se klub nalazi zbog rada izvan svog mjesta,nastojimo osigurati  minimalne uvjete za rad.

Uz redovito održavanje terena u Podgajcima,održavamo i teren i okoliš u Svetom Đurđu što iziskuje dodatne troškove.

Prostorije i inventrar  u Podgajcima su također u vrlo lošem stanju, te je njihovo održavanje sve  skuplje.  

U navedenim okolnostima rad kluba  je upitan u skoroj budućnosti ako se radovi  na novoj svlačionici  budu odgađali unedogled.

* NK „MLADOST“ GOLINCI

Izvršni odbor ŠNK Mladost Golinci u 2018. godini imao je dva osnovna cilja, koji se mogu podijeliti na prvi dio godine odnosno proljetni dio prvenstva, te drugi dio godine jesenski dio prvenstva.

U prvom djelu godine najveći dio rada odnosio se na infrastrukturu. tako smo u tome vremenu izmijenili dotrajalu stolariju na prostorijama kluba, te je postavljena nova plastična stolarija. Također je uz pomoć grada Donjeg Miholjca zamijenjen krov na prostorijama koji je prokišnjavao jer su se na njemu nalazile salonit ploče preko 30 godina, te je postavljen novi limeni krov. u tome periodu stavljena je i nova fasada sa stiroporom.

U proljetnom dijelu prvenstva klub se natjecao samo sa pionirskom ekipom u Ligi NS Donji Miholjac, pionirska ekipa ostvarila je zapažene rezultate, nažalost zbog nedostatka igrača nismo mogli nastaviti natjecanje slijedeće sezone jer  većina pionira više nije imala prava nastupa zbog godina.

U drugom dijelu godine osnovni cilj bio nam je formirati seniorsku ekipu u čemu smo i uspjeli, te smo se priključili natjecanju Lige NS Donji Miholjac. ekipa je postigla vrlo dobar rezultat te se nakon jesenskog dijela natjecanja nalazi na 2. mjestu lige.

U prošloj godini također smo uspješno organizirali tradicionalnu ribarsku večer u mjestu Golinci.

Dosta rada utrošeno je na održavanje i uređenje igrališta kako bi bilo spremno za odigravanje utakmica. Organizirane su zabave i razna događanja kako bi prikupili sredstva za nabavku športske opreme za igrače.

Klub je surađivao sa ostalim udrugama u mjestu, te možemo istaknuti dobru suradnju sa  ZŠU Donji Miholjac i NS Donji Miholjac.

* NK „SOKOL“ RAKITOVICA

ŠNK SOKOL kao nogometna udruga član je Nogometnog središta Donji Miholjac i u svom sastavu ima ekipe seniora i pionira od kojih je najveći broj igrača iz Rakitovice, dok u pionirskoj ekipi sudjeluje nekoliko dječaka iz Golinaca. Na kraju sezone 2017/2018. U 2. ŽNL Valpovo-D.Miholjac seniori su zauzeli 7 mjesto što je ocijenjeno kao dobar rezutat, a u ligi starijih pionira NS D. Miholjac pioniri su zauzeli 5 mjesto. 

U 2018. godini klub se financirao donacijama sponzora, prikupljenim sredstvima od članarina i zaradom sa zabave te financijskim sredstvima iz proračuna grada Donjeg Miholjca koja su u cijelosti isplaćena. Prikupljena sredstva utrošena su na nabavku nove perilice rublja, nabavku 20 lopti te redovito plaćanje obaveza i troškova organizacije utakmica i održavanja opreme i terena. Krajem godine uz pomoć grada Donjeg Miholjca osiguran je materijal za izmjenu krovišta na glavnoj zgradi i pomoćnim prostorijama što je i učinjeno dobrovoljnim radom članova kluba, od HNS-a dobiveni su sportski rekviziti za izvođenje treninga, a uz pomoć mjesnog odbora nabavljena je i pumpa za navodnjavanje. Tijekom godine izvedeni su i radovi na uvođenju struje u pomoćne prostorije. Zaključno, 2018 godine ocijenjena je kao godina u kojoj je vidljiv znakovit napredak u radu kluba zahvaljući  povećanom uključenju samih članova kluba i mještana Rakitovice. 

*NK „SLAVONIJA“ PODRAVSKI PODGAJCI

NK Slavonija je odigrala proljetni dio natjecanja u 2016, a na izvanrednoj skupštini, status kluba je stavljen u mirovanje u ligi NS Donji Miholjac. 

* RK „MLADOST“ DONJI MIHOLJAC

Rukometni klub Mladost (SENIORI) u sezoni 2017/2018 dolaskom generacijske smjene igrača, odlaskom starijih i iskusnijih igrača mlađi dečki nisu mogli parirati ekipama iz 3HRL istok i na kraju sezone zauzimaju posljednje 13 mjesto.  Rad s mlađim kategorijama je više nego zadovoljavajući, djece je sve više i više tako da smo nastavili s mini rukometom. Djevojčice i dječaci su igrali Županijsku rukometnu ligu MINI RUKOMET. Dječaci  2007 i mlađi – su odigrali jako dobro svoju ligu i završili na 8 mjestu tablice s 37 bodova od 14 ekipa. Djevojčice 2007 i mlađe – one u natjecanju djevojčica zauzele donji dio tablice. Rukometni klub Mladost je od 19.05.-20.05.2018. sudjelovao  na 3. Vranjača kupu u Dugopolju. U Kotlenicama, na lokaciji Crkveni dolci u organizaciji RK Dugopolje i TZ Dugopolje, održan 3. Vranjača kup, turnir u mini-rukometu za djevojčice i dječake. Ove godine na turniru su se natjecali dječaci i djevojčice rođeni 2008. i mlađi. U konkurenciji djevojčica sudjelovalo je 8 ekipa, a u konkurenciji dječaka 11 ekipa. Dječaci su od 11 ekipa zauzeli 5. mjesto. Djevojčice su od 8 ekipa koje su sudjelovale zauzele 7. mjesto. Na početku sezone 2018/2019. Na kraju sezone još smo se svi skupa skupili i odigrali Turnir generacija gdje smo okupili sve naše bivše i sadašnje igrače. Mladost se u sezoni 2018/2019 tradicionalno prijavljuje u 3 HRL Istokligu gdje se natječu seniori, u 1 HRLDA kadeti i u Županijsku ligu  mini rukomet ide s djevojčicama i dječacima. Tako da smo nastavili s dobrim radom, proširili školu rukometa na okolna sela i prikupili još više djece. Radimo tako da kontinuirano svake godine izlaze novi dječaci i djevojčice koji će popunjavat svoje kategorije od mini rukometa, kadeta i seniora.

* ODBOJKAŠKI  KLUB „DONJI MIHOLJAC“

Odbojkaški klub “Donji Miholjac“ kao član Hrvatskog odbojkaškog saveza se 2018.godine

natjecao se sa 4.selekcije i to :

Seniori – 2.Hrvatska odbojkaška liga – skupina istok, osvojeno 8.mjesto

Seniorke – 3.Slavonska liga,osvojeno 16.mjesto

Mlađe kadetkinje,mala odbojka osvojeno 7.mjesto

    Uz aktivno sudjelovanje na natjecanjima u navedenim ligama , OK Donji Miholjac je 2018.

godine organizirao je dva događaja od međunarodnog i regionalnog značaja. Radi se o 1.Stara

drava kup,međunarodnom humanitarnom turniru u odbojci na pijesku i Turniru u maloj odbojci povodom Dana grada Donjeg Miholjca. U 2019 .godini odlučili smo se aktivnije i ozbiljnije uključiti,kako u natjecanja po ligama ( regijama ),tako i suradnjom sa drugim klubovima, kao i u realizaciji stručnog usavršavanja rukovodstva kluba,a prij 

* HRVAČKI KLUB „FAMI“

U protekloj 2018. godini hrvački klub Fami iz Donjeg Miholjca pohađalo je 45 članova u dvije uzrasne skupine i to mlađa uzrasna skupina od 27 članova,od toga 12 djevojčica i 15 dječaka i starija uzrasna skupina od 18 članova,od toga 8 djevojčica i 10 dječaka.
Treninzi su održavani tri puta tjedno(ponedjeljak,srijeda i petak) u terminima od19.00 do 21.00 sati, a odvijali su se tijekom cijele školske godine u sportskoj dvorani  PP Donji Miholjac.

I u 2018. godini hrvački klub je posvetio veliku pozornost u radu sa mlađom djecom i uvođenju u osnove gimnastike na strunjači i hrvačkim zahvatima (djeca od prvog do četvrtog razreda), kao i usavršavanju tehnika hrvanja  (Grčko-Rimski i slobodni način) u starijoj uzrasnoj skupini (djeca od petog razreda naviše).
U 2018. godini sa mlađom i starijom uzrasnom skupinom radila su dva trenera ( Rudolf Štiks i Ivana Grmoja) ,te pomoćni trener Boris Štiks.
Treneri su sudjelovali na stručnim seminarima za osposobljavanje trenera i sudaca koje je organizirao Hrvatski Hrvački Savez početkom i sredinom 2018. godine.

Početkom ljetnih praznika smo organizirali treninge u prirodi  (veliki park-fitnes park,stara Drava i  pješčana plaža nove Drave).
Tokom ljetnih praznika hrvačice i hrvači HK Fami su pohađali i hrvački kamp i seminar u Zadru od 29.06. do 05.07. 2018. godine . U kampu su trenirali i družili se hrvačice i hrvači, kao i treneri iz cijele Hrvatske i gosti iz Mađarske,Ukrajine,  Slovačke, Slovenije, BiH i Srbije.

Pojedini hrvači i hrvačice su također sudjelovali i na pripremama reprezentacije Hrvatske i UWW,  koje su bile u sklopu Svjetskog Kadetskog prvenstva( UWW) u Zagrebu 09.07.2018. godine.

Članovi HK Fami su sudjelovali 2018. godine na mnogobrojnim turnirima i prvenstvima u Hrvatskoj i susjednim nam zemljama, na prvom mjestu u Mađarskoj, a možemo se pohvaliti da imamo i reprezentativku Hrvatske u ženskom hrvanju koja je sa Hrvatskom ženskom hrvačkom reprezentacijom ostvarila odlične rezultate na međunarodnim borilištima Njemačke,Poljske, Slovačke i Srbije.
Također se možemo pohvaliti da u 2018. godini imamo i  sedam aktualnih  Državnih prvakinja i prvaka  u svojim kategorijama, dok je jedna naša članica osmu godinu za redom kadetska,juniorska i ml. seniorska prvakinja Hrvatske.

Mlađe i starije hrvačice HK Fami su u 2018. godini  na Prvenstvu Hrvatske u Zagrebuza mlađe i starije djevojčice početnice osvojile  EKIPNO PRVO MJESTO, dok je HK Fami na međunarodnom turniru „HERKUL OPEN 2018.“u Zagrebu osvojio  ekipno drugo mjesto.

Hrvači i hrvačice  HK Fami u 2018. godini  osvojili su ukupno 103  ODLIČJA  od toga
34 ZLATNE, 27 SREBRNIH i 42 BRONČANE MEDALJE i tako je 2018. godina postala najtrofejnija godina u 44 godina postojanja  HRVAČKOG  KLUBA  FAMI   DONJI  MIHOLJAC.


Želja nam je privući što više djece da se započnu baviti ovim olimpijskim sportom i s vremenom postići vrhunske rezultate u hrvanju Grčko-Rimskim i slobodnim načinom borbe i ponosno predstavljati  Donji Miholjac kao i Hrvatsku na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

* STOLNOTENISKI KLUB „DONJI MIHOLJAC“

Tijekom 2018. god. STK Donji Miholjac je stavljao naglasak na radu s najmlađim kategorijama, poboljšanju opremljenosti kluba i popularizaciji stolnog tenisa.

Natjecateljski dio rada kluba:

-sudjelovanje na regionalnim turnirima HSTS-a u Osijeku tijekom cijele godine kao i organizacija jednog takvog turnira u D. Miholjcu tijekom listopada

-kvalifikacije i nastup na ekipnom i pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u mlađim kategorijama

-nastup na više nacionalnih turnira HSTS-a u Dugom Selu, Osijeku i Bjelovaru kao i međunarodnom turniru u Zagrebu

-suradnja s Osnovnom školom August Harambašić iz D. Miholjca i ekipni nastup na županijskom natjecanju osnovnih škola čiji smo bili i organizator

-animacija i slanje djece na Sportske igre mladih u Split

-osvojeno ukupno 54 medalje od čega 23 zlata, 12 srebra i 19 bronci

U organizacijsko-informativnom dijelu poslova provedene su slijedeće aktivnosti:

-suradnja s regionalnim stolnoteniskim centrom u Osijeku i klubom Vodovod iz Osijeka kroz odlaske na njihove treninge i dolazak njihovih trenera i igrača kod nas, slanje naših igračica na kampove u Osijek kao i ljetni regionalni kamp u Privlaci

-pokretanje web stranice kluba https://stkdmiholjac.wixsite.com/stkdm s redovnim ažuriranjem rezultata i vijesti na njoj kao i objavljivanju ostalih edukativnih i informativnih sadržaja iz područja stolnog tenisa kao i informiranje lokalne javnosti preko RDM-a i članova putem facebook grupe

-sudjelovanje u obilježavanju Hrvatskog olimpijskog dana promocijom stolnog tenisa

-kroz stolnotenisku školu kluba tijekom godine prošlo je 20-ak djece u kategorijama klinceza i klinaca (do 8 godina starosti) do juniora i juniorski

Rad na povećanju opremljenosti kluba:

-uz pomoć Županijske zajednice sportova, Grada Donjeg Miholjca i Osnovne škole August Harambašić nabavljena su 4 nova stola marke Butterfly, vlastitim sredstvima su nabavljeni dresovi za treninge, loptice, mrežice i gume za rekete, a uz pomoć sponzora i natjecateljski dresovi za nastup na prvenstvu Hrvatske.

* BICIKLISTIČKI KLUB „MARATON TEAM“

Bk Maraton team u 2018. Godini nastupio je na 10 utrka Slavonske brdske biciklističke lige, na Kupu Hrvatske na Banovom brdu u Baranji, te Uphill utrci na Sljeme.

BK Maraton team organizirao je XC utrku Stara Drava 10. po redu, te povodom otvorenja biciklističke staze sa Mađarskom, Pumptrack utrku na kojoj su sudjelovala djeca od 12 do 14 godina, te vozači iz Mađarske.

BK Maraton team organizator je i najduže biciklijade u Slavoniji  i treće po veličini u Hrvatskoj, Tour de Slavonija – manifestacija koja je ušla sam vrh manifestacija na razini Županije (odmah iza Tour of Croatia).

U sklopu projekata razvoja cikloturizma naše županije,  sa Turističkom zajednicom grada i Ekonomskim fakultetom u Osijeku, BK Maraton team svojim stručnim kadrom sudjeluje u osposobljavanju budućih bike-vodiča.

Klub nema svojih prostorija, tako da se treninzi odvijaju vani na otvorenom,  ovisno o vremenskim uvjetima.

Rezultati BK Maraton team:

1. Dorina Crnčan 4. Mjesto XC Uphill Zagreb – Sljeme – Kup Hrvatske

2. Dorina Crnčan 1. Mjesto XC utrka Virovitica SBBL

3. Dorina Crnčan 1. Mjesto državno prvenstvo u cross triatlonu u Orahovici – državna prvakinja

4.  Dorina Crnčan 1. Mjesto na međunarodnom natjecanju u Srbiji u cross triatlonu

5. Dorina Crnčan  6. Mjesto na Europskom prvenstvu u Ibizi (Španjolska) – cross triatlon

6.Dorina Crnčan 3. Mjesto u ukupnom poretku u duatlon ligi (trčanje+bicikl) na Kupu Hrvatske

7. Luka Mikić 5. Mjesto Kadeti XC Stara Drava SBBL

8. Marko Kustura 4. Mjesto Kadeti XC Stara Drava SBBL

9. BK Maraton team 7. Mjesto SBBL (od 20 klubova koji se redovito natječu u ligi)

Ove godine Klub je proslavio 10 godina postojanja, te je u sklopu proglašenja Lige u hotelu Slavona, pozvao i eminentne goste iz biciklizma  – Predsjednika HBS-a Tomislava Zadru, koji se s nekoliko riječi obratio skupu i zaželio i dalje kvalitetan rad kluba.

* TENISKI KLUB DONJI MIHOLJAC

Teniski klub Donji Miholjac u 2018. godini ostvario je brojne i vrijedne uspjehe.

Seniorska ekipa osvojila je Ligu Slavonije i Baranje u 7 mečeva ostvarili su 7 pobjeda, osvojili su Hrvatski teniski KUP, te momčadsko prvenstvo Hrvatske (3 meča – 3 pobjede). Ukupno je seniorska ekipa na 25 pobjeda u nizu i 4 godine nije izgubila niti jedan meč.

Viktor Galović član je TK Donji Miholjac te kao takav nastupa za Davis Cup reprezentaciju koja osvaja Svjetsko prvenstvo u momčadskom tenisu. U istom timu bio je još jedan član TK Donji Miholjac Mate Delić koji nije nastupio u Davis Cupu 2018. godine. Oba su odlikovani od strane Predsjednice RH za posebna postignuća u sportu. Marin Draganja i Tomislav Draganja osvojili su ATP Challenger u Italiji. Robert Marić osvojio je seniorsko prvenstvo Slavonije, a veteranska ekipa igrala je finale momčadskog prvenstva Hrvatske. U paru Igor Košćak i Vatroslav Šrajer osvojio je OP Nove Gradiške, a par Filip Vegar – Vatroslav Šrajer osvojio je OP Slavonskog Broda. Najmlađi tenisači uspješno su nastupili po turnirima u cijeloj Slavoniji, te su ostvarili brojne vrijedne uspjehe.

* KUGLAČKI KLUB DONJI MIHOLJAC

Kuglački klub „Donji Miholjac“ u sezoni 2017/18 natjecao se u 2. HKL regija istok zbog nemogućnosti igranja u svojoj kuglani „Stadion“ u Donjem Miholjcu jer staze nemaju segmentne ploče. Kao domaćin prijavili smo kuglanu u Belišću koja ispunjava uvjete za 3. HKL. Po završetku sezone zauzeli smo posljednje mjesto te smo ispali iz 2. HKL. Ispavši iz 2. HKL, vratili smo se u 3. HKL i sada smijemo svoje domaće susrete igrati na kuglani Stadion za sezonu 2018/19, što je i bio planski cilj uprave, kako se ne bi izgubila uprava, osipali igrači, rekreacija građana što je dobrim dijelom bilo izgubljeno za vrijeme 3 godine provedene u 2. HKL. U 2018. god. prvi dio prvenstva koji je započeo 29.9.2018. odigravamo na našoj kuglani „Stadion“, te smo nakon prvog dijela prvenstva sa 10  pobjeda i 3 poraza prvi na prvenstvenoj ljestvici sa tendencijom da osvojimo 1. mjesto. Cilj kluba u ovoj sezoni je davanje šanse mlađim igračima. Klub i dalje vodi brigu o kuglani na način da ono što možemo sami urediti, odradimo sami kao uređenje, mehanički i elektronski popravci.

Na kuglani je izvršen tehnički pregled od strane ovlaštenih osoba HKS-a Zagreb , te smo dobili certifikat o ispravnosti. U suradnji sa osnovnom školom nastojimo animirati mlađe uzraste da se bave kuglanjem, kako bi nastavili tradiciju staru 37 godina.

Po završetku sezone u 4. mjesecu nastojat ćemo održati Turnir kuglača amatera.

Treninge održavamo 2 do 3 puta tjedno. 

* ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH UDRUGA DONJI MIHOLJAC

        U  2018.godini ostvareni su izuzetni rezultati članica Zajednice ŠRU sa područja grada 

D.Miholjca i spadaju u ponajbolja ostvarenja ribolovnog športa u okviru Hrvatskog športskog

ribolovnog saveza kao i Saveza naše Županije.

1. Ribolovno športska udruga „UDICA“ D. Miholjac

       2018.godine RŠU Udica seniori:

nastupili su u 2.ligi istok HŠRS – a, Mini ligi Zajednice ŠRU D. Miholjac, Županijskoj ligi i 

izlučnim natjecanjima za KUP Hrvatske. U izuzetno jakoj konkurenciji u 2.ligi Istok 

HŠRS – a nakon osam kola RŠU Udica osvaja 3. mjesto i pehar. Ovo je veliki uspjeh ekipe.

Sanja Macanić ( seniorka ) sudjelovala je u Čabru na Prvenstvu Hrvatske u disciplini casting  

petoboj gdje je ostvarila izuzetne rezultate : od pet disciplina u četiri osvaja zlatnu medalju, a u jednoj srebrnu i postaje ponovno prvakinja Hrvatske za 2018.godinu.

Drugu godinu za redom članica je reprezentacije Hrvatske u castingu. Ove godine reprezentacija je nastupila u Švedskoj gdje su ostvareni dobri rezultati,ali još se mora dosta

raditi da se dostigne svjetski vrh.

2.ŠRU  ŠARAN  P. Podgajci

     U 2018.godini nastupili su u Mini ligi Zajednice ŠRU D.Miholjac,izlučnim natjecanjima 

za KUP –Prvenstvo Hrvatske i Županijskoj ligi. Nastupili su u pet kategorija i to seniori,

juniori,kadeti i kadetkinje.

U  Mini ligi Zajednice ŠRU D. Miholjac prednjače ispred svih i osvajaju s lakoćom prva

mjesta ili su u samom vrhu.To se odnosi i na Županijskoj ligi gdje već godinama s mlađim 

kategorijama osvajaju logu u mlađim kategorijama. Na Kupu kadeta i kadetkinja HŠRS – a

ekipa kadetkinja osvojila je 3.mjesto i pehar,a E. Sudarić je pojedinačna prvakinja Hrvatske.

Juniorke su se kroz izlučna natjecanja KUP –a Županije i 4.zone uspjeli plasirati na KUP

Prvenstvo Hrvatske 2018.g.gdje osvajaju 3.mjesto i pehar.

3.ŠRU  LINJAK  Golinci

      U 2018.godine nastupili su u Mini ligi Zajednice sa ekipom seniora.

U Mini ligi zajednice ŠRU D.Miholjac seniori su osvojili 2.mjesto,a D.Golub osvojila 2.mjesto pojedinačno.Tjekom godine uspješno su nastupili i na mnogobrojnim KUP natjecanjima.

4. ŠRU  ĐURAĐ  Sv.Đurađ

     ŠRU Đurađ iz Sv.Đurđa u 2018.godini nastupili su Mini ligi Zajednice sa ekipom seniora i kadeta. Osim toga nastupili su i na KUP natjecanjima. Seniori i juniori ne ostvaruju zapažene rezultate u Mini ligi Zajednice,ali rad s mladima u klubu je sve bolji i tako da se očekuju bolji rezultati .

* JU- JITSU KLUB „BJJ DONJI MIHOLJAC“

BJJ Donji Miholjac u 2018. Godini je naporno trenirao i radio. Treniralo se  pet puta tjedno, što snaga a što tehnika u parteru i sparinzima.

Na treninzima su nam se pridružili i novi članovi osnovne i srednje škole u Donjem Miholjcu.

Tjekom prošle godine odlazili smo na državna, županiska i prijateljska natjecanja. Bili smo na raznim seminarima borilačkih vještina u Osijeku, Belom Manastiru, Belišću, Virovitici, Zagrebu.  BJJ Donji Miholjac je postao dio CRO COP tima. Naši treneri imali su priliku biti prisutni na trenizima Mirka Filipovića našeg najboljeg borca slobodnim stilom. 

Neki od značajnijih rezultata u 2018.god. na otvorenom prvenstvu u Belom Manastiru s osvojeno dva zlatne medanje i s jednom srebnom medaljom u kategorijama početnici i školarci. Također i s otvorenog prvenstva u Osijeku i Zagrebu gdje su nasi školarci osvojili tri zlatna i jedno brončano odločje.

Nikolina Katić je sudjelovala u  amaterskim MMA borbama. Odradila je cjelokupno Državno prvenstvo, koje se baziralo na četiri turnira u Belišću, Zagrebu,Splitu i Rijeci. Ukupno je zauzela trće mjesto u kategiriji do 51kg. U srpnju smo dogovorili profi borbu za prvakinju  Europe koja se trebala odrzati 20.10. u Ateni, ali radi ozljede u fazi priprema protivnice je otkazana.

Početkom nove školske godine počeli smo s trenizima boksa u suradnji s boksačkim klubom Osijek, koji su nam došli prezentirati pravila i načine treniranja. Krajem godine počeli smo i  stručno osposobljavanje trenera za boks.

* KOŠARKAŠKI KLUB „DONJI MIHOLJAC“

U trajanju od 21.01.2018. do 25.03.2018. u okviru lige Dječaci 2005.g. i mlađi, skupina „Charlie“ KSBPŽ u konkurenciji 5 ekipa zauzeli smo četvrto mjesto, te zabilježili skor od 2 pobjede i 6 poraza uz koš razliku 402 : 523 (-121). Svih 5 klubova u navedenoj skupini natjecalo se izvan konkurencije, a naša ekipa bila je najmlađa, pa ne treba zabrinjavati nešto slabiji rezultat u odnosu na 2017.g. Utakmice unutar ovog natjecanja poslužile su našim dječacima za prikupljanje iskustva i protiv fizički snažnijih protivnika.

Na turniru za dječake rođene 2005.g. i mlađe održanom u Zadru od 15.06. – 17.06.2018. u suradnji s KK „Belišće“ zauzeli smo treće mjesto zabilježivši pobjedu nad Pakoštanama, te tijesne poraze od Voštarnice i makedonske Bitole.

 U veljači 2017.g. unutar kategorije U-9 pobjedama nad svojim vršnjacima iz Đakova i KA Osijek osvojili smo 1. mjesto unutar regije istok, te ostvarili pravo sudjelovanja na završnom turniru u mini basketu u Pazinu. Na prvenstvu Hrvatske je stečeno vrijedno iskustvo, ali i prilika za odigravanje utakmica protiv renomiranih klubova iz RH (KK Cedevita, ŠK Dražen Petrović, KK Pazin i KK Vindija).

Da je riječ o talentiranoj generaciji dokazano je i dalje u nizu prijateljskih dvoboja, ali i turnira: 

 • Cocktacup Darda – 11.06.2017. 
 • Ina mini basket Donji Miholjac – 07.10.2017. 
 • Festival košarke u Bečeju – 12.-14.01.2018. 
 • Valpovo – 18.-19.05.2018. 
 • Djelo kup Šibenik 22. – 23.09.2018. 
 • Varaždin – 10.11.2018.

Ostvarena je suradnja s KK Vindija iz Varaždina gdje su naših 5 dječaka rođenih 2009.g. nastupili za KK Vindija. Prvo su u Koprivnici 07.04.2018. osvojili regiju sjever unutar kategorije U-9, a onda od 11.-13.05.2018. na prvenstvu Hrvatske u Pazinu postali prvacima države, ostavivši iza sebe klubove s velikim bazama osnovnih škola poput Cedevite, Zadra, Šibenika itd.

U kategoriji U-11 na kojoj smo u ožujku 2018.g. nastupili na turniru regije istok smo od 10 momčadi zauzeli sjajno treće mjesto iza iskusnijih ekipa VROS i Borovo, koje su zasluženo otputovale na prvenstvo RH. Ukoliko se ova momčad zadrži na okupu, postoji realna prilika da u 2019.g. izborimo nastup na završni turnir, što bi bio veliki uspjeh za malu sredinu poput Donjeg Miholjca koja bazu crpi iz jedne osnovne škole.

Od listopada natječemo se u ligi Dječaci 2006+, skupina „Alpha“, te nakon 6 odigranih kola ubilježili smo 3 pobjede i 3 poraza uz koš razliku 380 : 367.

Od 30.01.2018. pokrenuta je škola mini košarke za najmlađu kategoriju 2010.g. i mlađi.

* TAEKWONDO KLUB DONJI MIHOLJAC

Klub djeluje u prostoru male sportske dvorane pri OŠ „August Harambašić“ Donji Miholjac. Treninzi se odvijaju dva puta tjedno(utorkom i četvrtkom od 17,30-18,45 sati). Ove godine nismo odlazili na planirana natjecanja zbog odlaska naših članova, koji se natječu u srednju školu i fakultete, te na taj način nisu bili u mogućnosti  prisustvovati treningu.  Ove godine bazirali smo se na radu s djecom i mladeži, kako bi „stvorili“ nove natjecatelje, a isto tako omogućili svim zainteresiranima da se  bave sportom, te na taj način pridonosili  važnosti u rastu i razvoju samog djeteta.Trening kao takav izuzetno je važan za pravilan psihofizički, emotivni i socijalni razvoj svakog djeteta, bez obzira na predznanje, fizičke predispozicije ili sportske (natjecateljske) aspiracije. Kroz treningu za neke osnovne vježbe i igre, izvodile su se različite vježbe za razvoj motoričkih sposobnosti, gipkosti, koordinacije, ravnoteže, al i isto tako se radilo i na socijalizaciji. Uz to, polaznici su naučili i usavršavali tehniku  taekwondo-a (ovisno o rangu u kojem se nalaze).

– u siječnju 2018.g.sudjelovali smo na trenerskom seminaru u Zagrebu

-održano je polaganje za učeničke pojaseve

– tijekom godine održavali smo mala klupska natjecanja, prijateljske turnire s tkd klubom „Tigar“ iz Našica,  koja su bila i nagrađena

 -omogućili smo kupovinu sportske opreme članovima i kupnju rekvizita

Treneri u klubu Tomislav Petriševac (3.DAN) i Tatjana Kolarić(1.DAN).

* ŠAHOVSKI KLUB

Seniorska ekipa se natjecala u 3. ligi istok B s još 9 klubova (ŠK Hvidra Osijek, ŠK Đurđenovac, ŠK Radnik Velimirovac, ŠK Beli Manastir, ŠK Petrijevci, ŠK Hrvatska čitaonica Valpovo, ŠK Đakovo LIM-Mont Đakovo, ŠK Mladost Osijek, ŠK ETF Osijek) i na kraju zauzeli 8. mjesto s osvojenih 7 bodova.

Igrači koji su nastupili ostvarili su slijedeće rezultate počevši od viših ploča:

-Fran šoš 5 bodova iz 9 nastupa

-Alen Šerić 0 boda iz 2 nastupa

-Heike Roklicer 4 bodova iz 8 nastupa

-Andrej Toth 6,5 bodova iz 9 nastupa

-Nedeljko Kovačić 0,5 bodova iz 2 nastupa

-Antonio Čmelak 2 boda iz 5 nastupa

-Ivan Ronta 2,5 bodova iz 6 nastupa

-Liberto Zvocak 1,5 bod iz 4 nastupa

-Igor Galonja 4 boda iz 7 nastupa

-Igor Petrović 1 bod iz 1 nastupa

-Tvrtko Čupić 0 bodova iz 1 nastupa

ŠK D. Miholjac podupire i rad Školskog šahovskog kluba OŠ „A. Harambašić“ s kojom uspješno surađujemo, a za koje nastupaju kadeti našeg kluba.

Juniorska ekipa ja nastupila u 2. juniorskoj ligi i uvjerljivo osvojila 1. mjesto. Za ekipu iz D. Miholjca su nastupili Heike Roklicer, Fran Šoš, Igor Galonja, Ivana Maroslavac.

Pojedinačna natjecanja:

Siječanj 2018.god. 19. otvoreno kadetsko prvenstvo OBŽ Turnir do 15 godina (25 igrača)

-Mirna Vitković osvojila 12. mjesto (nagrada 3. najbolja kadetkinja na turniru)

-Marija Kovač osvojila 15. mjesto

Siječanj 2018. god. IV. Otvoreno prvenstvo grada Čakovca seniorski turnir (48 igrača)

-Fran Šoš osvojio 23. mjesto 

Siječanj 2018. god. IV. Brzopotezni šahovski turnir „Vinska Mušica“ (25 igrača)

-Fran Šoš osvojio 5. mjesto (nagrada najbolji mladi igrač)

Siječanj 2018. god. „Novogodišnji brzopotezni turnir“ belišće 2018 (18 igrača)

-Fran Šoš osvojio 3. mjesto

Veljača 2018. god. 11. Kup natjecanje na razini ŠS Osječko-baranjske županije seniori (11 ekipa)

-ŠK Donji Miholjac osvojio 8. mjesto 4 boda iz 5 kola

-Heike Roklicer 1 boda 

-Fran Šoš 2,5 boda

-Igor Galonja 1 bod

Tvrtko Čupić 1 bod

Veljača 2018. god. „11. Osijek Open“ – Otvoreno prvenstvo grada osijeka i OBŽ“ (93 igrača)

-Heike Roklicer osvojila 14. mjesto (nagrada najbolja juniorka na turniru)

-Igor Galonja osvojio 27.mjesto

-Fran Šoš osvojio 30.mjesto

-Ivan Ronta osvojio 42.mjesto

-Tvrtko Čupić osvojio 56.mjesto

-Igor Petrović 80.mjesto

Lipanj 2018. god. 5. Međunarodni seniorski turnir šahovski festival Đakovački vezovi 2018 (69 igrača)

-Fran Šoš 18. mjesto

Lipanj 2018. god. 32nd International Open Tournament Pula 2018 (150 igrača)

-Heike Roklicer 88. mjesto

Srpanj 2018. god. Pojedinačno Juniorsko prvenstvo hrvatske u Vinkovcima (36 igrača)

-Fran Šoš 4. mjesto

Kolovoz 2018. god. 10. Bjelovar Open (49 igrača)

-Ivan Ronta 21. mjesto

Rujan 2018. god. Međunarodni seniorski šahovski festival povodom iločke berbe grožđa, Ilok (83 igrača)

-Fran Šoš 20. mjesto

Rujan 2018. god. 12th Baranya Hotel Thermal Open (31 igrač)

-Fran Šoš 13. mjesto

-Ivan Ronta 26. mjesto

Studeni 2018. god. 42nd Tenkes Kupa group B (55 igrača)

-Ivan Ronta 18. mjesto 

-Ivan Petrović 46. mjesto

Prosinac 2018. god. 21. ženski šahovski turnir „Čarobni prsten“ otvoreno prvenstvo OBŽ (10 igrača)

-Heike Roklicer 3. mjesto

-Blanka Puljić 10. mjesto

Prosinac 2018. god. 11. juniorski turnir „107“ otvoreno prvenstvo OBŽ-a

-Igor Galonja 2. mjesto

prosinac 2018. god. 6. Turnir nada Naša djeca Valpovo 18

-Gabrijel Cmiljanić 1. mjesto

-Nora Borš 2. mjesto

-Joško Pešić 3. mjesto

Prosinac 2018. god. Zagreb Open „III. Memorijal Krunoslava Hulaka“ (150 igrača)

-Heike Roklicer 119. mjesto

Prosinac 2018. god. 25. Zadar Open – B tournament (91 igrač) 

-Tvrtko Čupić 54. mjesto

Prosinac 2018. god. 10. brzopotezni turnir „Romberg gens una sumus“ otvoreno prvenstvo grada Belišća (42 igrača)

-Heike Roklicer 3. mjesto

-Igor Galonja 23. mjesto

11. ZAKLJUČAK

Znamo da se sportske udruge susreću sa velikim financijskim poteškoćama i problemima oko minimalnih financijskih sredstava, ali i taj minimum osigurava kako bi se sport razvijao, te djeca i mladež okupljala i odlazila na sportska natjecanja i manifestacije što samo potvrđuje kako je sport nezaobilazan dio kulture življenja.

Nadamo se, a to je i ono što čini zadaću, svih nas, koji smo u sustavu sporta i sportske djelatnosti još većem uključivanju djece, mladeži i građana u sport. Potrebno je i osmišljavati nove programe i obuhvatiti i one manje talentirane, a to možemo samo ulaganjem u sebe tj.ulagati u školovanje i stručno osposobljavanje kadrova koje će raditi u sportu.

Bez obzira na brojne poteškoće Udruge/Klubova ovim rezultatima se vidi puno uloženoga truda, rada i zalaganja naših sportaša, trenera, ulaganja i pomoći Gradske uprave Donjega Miholjca, pomoći OŠ „August Harambašić“ Donji Miholjac i velika podrška u svakom pogledu roditelja sportaša. Hvala svima koji pomažu sport, vole sport i ulažu u njihov rad. 

Predsjednica ZŠU- a: Tatjana Kolarić

Tajnik ZŠU-a:     Vladimir Skeledžija

Povezane objave