Održana Izvještajna Skupština ZŠU-a grada Donjeg Miholjca

 U utorak, 22. studenoga 2022.g. u Velikoj vijećnici dvorca Mailath s početkom u 19,00 sati održana je Izvještajna Skupština ZŠU-a grada Donjeg Miholjca. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Skupštine održane 29. ožujka 2022.g. 2. Izbor zapisničara  i dva ovjerovitelja zapisnika 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju programa i stanja sporta na području ZŠU-a u 2021.g. 4. Donošenje odluke o  prihvaćanju Godišnjeg obračuna ZŠU-a za 2021.g. 5. Donošenje odluke o prihvaćanju Zapisnika nadzornog odbora za 2021.g 6. Donošenje odluke o usvajanju prijedloga Rebalansa financijskog plana proračuna ZŠU-a  u 2022.g. 7.  Razno

Na Sjednici je bilo prisutno 14 od 22 zastupnika Skupštine. Sve točke Dnevnoga reda su jednoglasno prihvaćene osim izuzeća jednoga člana(od druge do šeste točke Dnevnoga reda zbog obnašanja funkcije gradskog vijećnika).

Najavljena je sljedeća sjednica Skupštine u prosincu 2022.g. u periodu između Božića i Nove godine.

Povezane objave