Zajednica športskih udruga Grada Donjeg Miholjca

Godina: 2014.

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2014. GODINU

I.1. Usluge Red. broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost Planirana sredstva Pozicija u Funancijskom planu Vrsta postupka 1. Telefonske i internet usluge 6.500,00 6.500,00 II.2. Rashodi ZŠU Bagatelna nabava 2. Banka, platni promet 3.000,00 3.000,00 II.2. Rashodi ZŠU Bagatelna nabava 3.

Saznaj više