Zajednica športskih udruga Grada Donjeg Miholjca

Dan: 14. srpnja 2016.

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2016. GODINU

BAGATELNA NABAVA I.1. Usluge Red. broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost Planirana sredstva Pozicija u Financijskom planu Vrsta postupka 1. Telefonske i internet usluge 6.000,00 6.000,00 II.2. Rashodi ZŠU Bagatelna nabava 2. Bankarske usluge i platni promet 3.500,00 3.500,00 II.2. Rashodi

Saznaj više