PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2016. GODINU

  1. BAGATELNA NABAVA

I.1. Usluge

Red. broj

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

Planirana sredstva

Pozicija u Financijskom planu

Vrsta postupka

1.

Telefonske i internet usluge

6.000,00

6.000,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

2.

Bankarske usluge i platni promet

3.500,00

3.500,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

3.

Seminari, tečajevi

2.500,00

2.500,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

4.

Reprezentacija

3.000,00

3.000,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

5.

Tekuće održavanje opreme

500,00

500,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

6.

Usluge kopiranja i grafičke usluge

1.000,00

1.000,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

7.

Ostale nespecificirane usluge

10.000,00

10.000,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

II.2. Robe

Red. broj

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

Planirana sredstva

Pozicija u Financijskom planu

Vrsta postupka

1.

Uredski materijal i dr. materij.rashodi

8.000,00

8.000,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

2.

Stručna literatura, časopisi, novine

2.500,00

2.500,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

3.

Ostali nespecificirani materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

II.2. Rashodi ZŠU

Bagatelna nabava

PREDSJEDNIK:

Mladen Loina

Povezane objave